Baigino zorg(t)

omdat zorg, zorg moet zijn!

Ambulante Hulpverlening
Wij werken Out-reachend en hanteren diverse methodieken, waaronder het competentiegericht werken en ‘Triple C’

Waarom out-reachend?
Niet iedereen wil het aan de grote klok hangen dat ze soms extra steun in de rug kunnen gebruiken. Regelmatig is familie net iets te dichtbij wat kan zorgen voor belemmering in je ontwikkeling. Wij vinden het daarom belangrijk dat onze hulpverlening net dat stapje meer doet dan de reguliere hulpverlening. Het maken van contact is belangrijk. Op deze manieren bereik je geïsoleerde doelgroepen en kun je eventuele andere problemen signaleren.

Waarom competentie/ triple c gericht begeleiding?
Bij ons is de cliënt geen nummer maar een persoon. Iedereen beschikt over bepaalde competenties. Het is niet altijd duidelijk wat deze zijn en hoe goed deze reeds ontwikkeld zijn. Wij helpen jou inzicht te krijgen in en het ontwikkelen van jouw competenties.  Zodat deze meer zichtbaar worden voor jezelf en de buitenwereld. Zowel voor jongeren (adolescenten) en volwassen heeft deze werkwijze zijn nut reeds vele malen bepaald.

 Wij hanteren 4 belangrijke pijlers:
Bejegening Cliënt, Proactief werken, perspectief bieden en netwerk betrekken. Samen met de cliënt stellen we een zorgplan op en die leggen we naast het plan van de gemeenten of een andere zorginstelling. Wij werken aan ontwikkeling van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënten.

We begeleiden op de volgende levensdomeinen:
Geestelijke gezondheid
Fysieke gezondheid
Gedragsproblemen
ADL-vaardigheden
Dagbesteding
Inkomen/Financiën
Sociaal netwerk

Daarnaast zijn wij 24/7 bereikbaar.

Intensieve Ambulante Thuisbegeleiding
Ambulante begeleiding met meer zorg. Onze Intensieve Ambulante Thuisbegeleiding heeft raak vlakken met de Ambulante begeleiding. Tijdens de IAT word er gekeken per situatie wat de zorg frequentie moet zijn. De zorg word dan door het hele team gedragen.