Baigino zorg(t)

Financiering

Financiering

In de zorg wereld heb je een aantal vormen van financiering.

  • WLZ, Wet langdurige zorg. Cliënten met een CZ indicatie kunnen zich bij ons aanmelden.
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning in de volksmond de ‘WMO” genoemd.  Zorg aanbieders die een contract hebben met de gemeenten kunnen op basis van WMO zorg inzetten voor de inwoners.
  • Jeugd Wet in de volksmond de ‘’JW’’ genoemd. JW is vooral gericht op jeugdigen van 0 tot 27 jaar. Hieraan zijn verschillende criteria aan verbonden in de JW. Deze financiering verloopt via de gemeenten.
  • Persoon Gebonden Budget in de volksmond ‘’ PGB’’ genoemd. Met de PGB kunnen inwoners zelf een gekwalificeerde zorgaanbieder zoeken en inzetten voor de hulp vraag van de inwoner. Dit hoeven geen zorgaanbieders te zijn die een contract hebben met de gemeenten. Denk hierbij aan ZZP ‘ers

Jij wilt graag de hulp van Baigino Zorg(T) inzetten voor een hulp vraag? kijk dan of wij actief zijn in jouw regio.

 

Voor meer informatie kun je altijd bij ons terecht. Daarnaast kun je contact opnemen met de WMO gedeelte van jou gemeente.