Klachten
Hoewel wij onze uiterste best doen om de zorg zo optimaal mogelijk te verlenen en wij een zeer hoog tevredenheidsgehalte hebben, zou het kunnen voorkomen dat je een klacht heb over één van onze hulpverleners, onze werkwijze of een klacht hebt van meer algemene aard. In dat geval kun je online een klacht indienen. Deze klacht komt bij een onafhankelijk vertrouwenspersoon terecht. Deze zal samen met jou proberen de klacht(en) op te lossen.