Baigino zorg(t)

omdat zorg, zorg moet zijn!

Kwaliteit van zorg

Baigino Zorg(T) is constant in ontwikkeling, niet alleen ten gevolgen van de maatschappij, maar ook kijkend naar een niet stilstaand proces binnen de zorg. Om de kwaliteit te kunnen behouden en verbeteren blijven wij werken aan deze doorlopende processen.

Kwaliteitssysteem
Baigino Zorg(T) werkt met duidelijke richtlijnen binnen de organisatie. Het kwaliteitssysteem ISO 9001 helpt ons hier hierbij. Onze medewerkers zullen dan ook de kwaliteit leveren waar Baigino Zorg(T) voor staat.

Transparant & integer
Baigino Zorg(T) is transparant & integer over de processen en richtlijnen. Wij hanteren de gestelde eisen van de AVG wet, cliënten kunnen informatie inzien van hun traject op onze locatie of via het netwerk van hun hulpverlener.