Samenwerking

 

Wijkteams Arnhem

Regio Centraal Gelderland

Centraal binnen het sociaal domein Centraal Gelderland staat de juiste hulp en ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben. Uitgangspunten daarbij zijn zelfredzaamheid, hulp uit de nabije omgeving waar mogelijk en maatwerk. Binnen deze 11 gemeenten in Centraal Gelderland bied Baigino Zorg(T) ondersteuning.

Pluryn

Pro Persona

Leger des Heils

GemeenteTilburg

Regio Hart van Brabant

Regio Hart van Brabant heeft hart voor elkaar en vinden dat iedereen meetelt. Daarom investeren we in een weerbare samenleving: zorgzaam, inclusief en veilig. Zodat iedereen zolang mogelijk zelfstandig kan wonen, naar vermogen kan deelnemen aan de maatschappij en het arbeidsproces en veilig kan opgroeien en zich kan ontwikkelen. Baigino Zorg(T) is onderdeel van deze ontwikkelingen van regio Hart van Brabant.

Regio Deventer

De Zorgstrategen

De Zorgdragers
De Zorgstrategen maken voor onze organisatie het verschil. Actief en gericht werken aan eenheid, vertrouwen en vooruitgang waardoor wij effectiever werken, beter communiceren en beter rendeert.

VANDAAG

Vandaag
De adviseurs van VANDAAG zijn onze kritisch klankbord. Samen stippelen we de koers van onze organisatie uit en leggen deze vast in strategische documenten.

Qurentis

Qurentis
Qurentis is onze software systeem die wij hanteren voor het gebruik van onze cliënt gegevens.

Jeugdfonds sport & cultuur

Jeugdfonds sport & cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les.