Samenwerking

Regio Centraal Gelderland

Centraal binnen het sociaal domein Centraal Gelderland staat de juiste hulp en ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben. Uitgangspunten daarbij zijn zelfredzaamheid, hulp uit de nabije omgeving waar mogelijk en maatwerk. Binnen deze 11 gemeenten in Centraal Gelderland bied Baigino Zorgt ondersteuning.

Wijk teams van Arnhem
       

Pluryn

De Hoenderloo groep

Pro Persona

Leger des Heils

Kubuszorg
Wij bieden mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking goede persoonlijke begeleiding en hoogwaardige huisvesting om hen te helpen zich voor te bereiden op een zelfstandig leven binnen de Nederlandse samenleving.

Zorg als thuis

Regio Hart van Brabant

Regio Hart van Brabant heeft hart voor elkaar en vinden dat iedereen meetelt. Daarom investeren we in een weerbare samenleving: zorgzaam, inclusief en veilig. Zodat iedereen zolang mogelijk zelfstandig kan wonen, naar vermogen kan deelnemen aan de maatschappij en het arbeidsproces en veilig kan opgroeien en zich kan ontwikkelen. Baigino Zorgt is onderdeel van deze ontwikkelingen van regio Hart van Brabant.

Loket Z

Instituut Maatschappelijk Werk (IMW)

Regio Achterhoek
De samenwerking van de 8 gemeenten uit de achterhoek richt zich met name op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp. De gemeenten streven ernaar steeds betere hulp en ondersteuning te realiseren voor inwoners van de Achterhoek. Samen bereiken zij meer dan iedere gemeente afzonderlijk, is de overtuiging. Baigino Zorgt wilt graag deel uitmaken van deze samenwerkende gemeenten. In 2020 zal Baigino Zorgt actief deelnemen in het ondersteunen van de  inwoners van het sociaal domein Achterhoek.

Gemeente Aalten

 Gemeente Berkelland

 Gemeente Bronckhorst

 Gemeente Doetinchem

 Gemeente Montferland

 Gemeente Oost Gelre

 Gemeente Oude IJsselstreek

 Mills
Mills is actief in de gemeente Oude IJsselstreek. Respect voor jezelf, je trainingsmaatje en de trainer is erg belangrijk. Daarnaast vindt Mills het belangrijk dat het tijdens de trainingen gezellig is en dat er een ontspannen sfeer heerst.

Gemeente Winterswijk

Regio Deventer -Olst Wijhe

Deventer

Olst Wijhe

Externe partners

De Zorgdragers
De Zorgstrategen maken voor onze organisatie het verschil. Actief en gericht werken aan eenheid, vertrouwen en vooruitgang waardoor wij effectiever werken, beter communiceren en beter rendeert.

 

Vandaag
De adviseurs van VANDAAG zijn onze kritisch klankbord. Samen stippelen we de koers van onze organisatie uit en leggen deze vast in strategische documenten.

Qurentis
Qurentis is onze software systeem die wij hanteren voor het gebruik van onze client gegevens.

Jeugdfonds sport & cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les.