Ambulante Hulpverlening

Wij werken out-reachend en wachten niet geduldig achter ons bureau af tot mensen om hulp vragen. Wij hanteren diverse methodieken, zoals competentiegericht werken en Triple C. Wij nemen het initiatief door mensen actief op te zoeken en (ongevraagd) hulp en diensten aan te bieden. Met deze actieve manier van contact leggen bereiken wij ook de mensen die niet om hulp durven te vragen.

 

Waarom kiezen voor Out-reachend?

Ken of ben jij iemand die in sommige gevallen een extra steuntje in de rug kan gebruiken? Wij zetten met onze out-reachende werkwijze net dat stapje meer dan de reguliere hulpverlening, zodat wij cliënten volledig in hun behoefte kunnen voorzien. Het is voor ons van groot belang om contact te maken met onze cliënten, waardoor wij ook de geïsoleerde doelgroepen kunnen bereiken. Hierdoor kunnen wij eventuele gedragsproblemen vroegtijdig signaleren.


Waarom kiezen voor competentie/Triple-C gerichte begeleiding? 

Tijdens competentie/Triple-C gericht begeleiden nemen we niet het probleemgedrag als uitgangspunt, maar de menselijke behoeften. Wij geloven dat iedereen over bepaalde competenties beschikt, maar het beseffen hiervan ligt voornamelijk aan hoe goed deze zijn ontwikkeld. Wij helpen cliënten om inzicht te krijgen in hun competenties en deze te ontwikkelen, zodat deze meer zichtbaar worden voor zichzelf en de buitenwereld.


Waarom kiezen voor intensieve ambulante thuisbegeleiding?

Wij bieden intensieve ambulante thuisbegeleiding waarbij de begeleiding bij de cliënt thuis plaatsvindt. De begeleiding is niet alleen intensief voor de cliënt, maar tevens voor de andere gezinsleden. Echter heeft onze thuisbegeleiding raakvlakken met de ambulante begeleiding. Tijdens de intensieve thuisbegeleiding kijken wij per situatie welke zorg nodig is. Vervolgens wordt de zorg door het hele team gedragen.


Welke vier (4) belangrijke pijlers hanteren wij?

Bij het opstellen van een plan van aanpak hanteren wij vier (4) belangrijke pijlers, zijnde de bejegening cliënt, proactief werken, perspectief bieden en het betrekken van het netwerk. Samen met onze cliënten stellen we een zorgplan op en die vergelijken we met het plan van de gemeenten of andere zorginstellingen. Hieruit bepalen wij de beste aanpak voor de ontwikkeling van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van onze cliënten.


Wij bieden ambulante hulpverlening bij de volgende onderwerpen:

Geestelijke gezondheid

Gedragsproblemen

ADL-vaardigheden

Dagbesteding

Inkomen/Financiën

Sociaal netwerk

Daarnaast zijn wij 24/7 bereikbaarDe ambulante hulpverlening heeft bij zowel jongeren (adolescenten) als volwassenen zijn meerwaarde al meerdere keren bewezen!