Time-out/ Crisisopvang

Tijdens het verblijf in een time-out opvang is ons doel om bij een escalatie jouw cliënt en/of zijn of haar omgeving te ontlasten. Hiermee creëren wij de leefomgeving om cliënten zo snel mogelijk weer op ‘eigen benen’ te laten staan en actief te laten participeren. 


Waarom kiezen voor time-out/crisisopvang? 

Is de leefomgeving van een cliënt dusdanig onveilig dat het noodzakelijk is om de cliënt uit zijn/haar huidige situatie te halen? Dan is de time-out/crisisopvang een ideale oplossing! Wij werken de-escalerend en stabiliserend, waardoor er bij een terugplaatsing met een frisse start aan het traject wordt begonnen of voortgezet kan worden.


Dagelijkse begeleiding bij een time-out/crisisopvang 

Met een Time-out/crisisopvang plek heeft de cliënt 24 uurs begeleiding en de nodige zorg welke op de cliënt is afgestemd.


24 uur per dag bereikbaar

Onze crisismanager is voor plaatsende instanties 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 026-3031800.